esteng

Projekti tegevused

 

 • Puithoonete või hoonete puitosade biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) uuringud, monitooringud ja esmaste keskkonnasõbralike meetodite väljatöötamine kahjustuse leviku peatamiseks. Kokku on plaanis uurida 150 hoonet, millest 107 paiknevad Eestis;
   
 • Puitu kahjustavate mardikate monitooring Ruhnu, Kihnu ja Vormsi  saarte metsades, seoste leidmine metsas ja hoonetes levivate mardikate ning nende arvukuse vahel;
   
 • Välitööd Kishi saare kultuuriväärtuslikes puithoonetes;
   
 • Puidu seen- ja mardikakahjustuste käsiraamatu väljaandmine;
   
 • Laboratooriumi loomine Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA-s puidu seen- ja mardikakahjustuste uuringuteks;
   
 • Ruhnu kirikute ja Vormsi kiriku (või muude sarnaste hoonete) seen- ja mardikakahjustuste vastane töötlus ning konstruktsioonide esmane tugevdamine;
   
 • Puidu kestvust ja konserveerimist uurivate tippteadlaste Eestisse toomine ning kaasamine Eesti ajalooliste puithoonete ja hoonete puitdetailide uuringutese;
   
 • 35 seminari ja koolituskursust Eesti ja Gotlandi spetsialistidele, hooneomanikele ja muudele huvilistele;
   
 • Kolme õppefilmi loomine (puidu seenkahjustustest hoonetes, puidu mardikakahjustustest hoonetes ja hoonete puitkonstruktsioonide töötlusest);
   
 • Maa-arhitektuuri uurimis- ja nõustamiskeskuse loomine. Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumil paiknevate Liberty suvemõisate hoonete renoveerimisprojekti koostamine, nõustamiskeskuse ning ekspositsiooni kavandamine;
   
 • Puitkonstruktsioonide kestvust käsitleva rahvusvahelise konverentsi korraldamine Eesti Maaülikoolis;
   
 • Konverentsiartiklite kogumiku kirjastamine.