esteng

Projekti tulemused

 

 

 • Teostati puithoonete või hoonete puitosade biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) uuringuid ning monitooringuid. Kokku uuriti üle 300 hoone, mis paiknevad Eestis, Gotlandil, Ahvenamaal ja Kizhi saarel; avaldati ülevaatuste kokkuvõtted: Ahvenamaa ekspertiisid; Eesti rannikualal ja saartel paiknevate Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikute ülevaatused; Eesti rannikualal ja saartel paiknevate Eesti Evangeelsete Luterlike Kirikute ülevaatused.
   
 • Teostati puitu kahjustavate mardikate monitooring Ruhnu, Kihnu ja Vormsi  saarte metsades, leiti seoseid metsas ja hoonetes levivate mardikate ning nende arvukuse vahel. Kokkuvõtted avaldati Keskkonnatehnikas (Pilt, K. & Noldt, U. 2013. Hoonetes puitu kahjustavad putukad. Keskkonnatehnika, 4/13:20-25). Andmeid kasutati ka Elsevier kirjastuse ajakirjas International Biodegradation and Biodeterioration: Pilt, K., Teder, M., Süda, I. & Noldt, U. In-situ measurement of microclimatic conditions and modeling of mechanical properties of timber structures – A case study on new church on Ruhnu Island, Estonia, International Biodegradation and Biodeterioration, Volume 86, Part B, jaanuar 2014:158-164.

   
 • Teostati välitööd Valaami ja Kizhi saarte kultuuriväärtuslikes puithoonetes;

 

 • Viidi läbi seminar Petrozavodskis, mille kohta avaldati ettekannete kogumik „Fungi and beetles in historic timber structures in Northern Europe“, väljaandja The Interreg IV A Project "Fungi and beatles in buildings on islands of Baltic Sea", Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences, The Kizhi state open-air museum of history, architecture and ethnography;
   

 • Anti välja raamat „Hoonete biokahjustused“ (AS Atlex, 2012), autorid Kurmo Konsa ja Kalle Pilt;
   
 • Loodi  laboratoorium SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskuses puidu seen- ja mardikakahjustuste uuringuteks asukohaga Heina 7, Tartu;
   
 • Teostati Ruhnu uue kiriku torni putukakahjustuse, Vormsi kiriku laetaladel putukakahjustuse ja Reomäe Apostel Andrease kiriku seenkahjustuste vastane töötlus ning konstruktsioonide esmane tugevdamine. Teostati Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumil paiknevate Liberty suvemõisate hoonete renoveerimisprojekti koostamine ning hoone Egon esmased konserveerimis- ja renoveerimistööd (katusekonstruktsioonid);
   
 • Toodi Eestisse, Gotlandile ja Ahvenamaale 14 puidu kestvust ja konserveerimist uurivat tippteadlast ning kaasati nad ajalooliste puithoonete ja hoonete puitdetailide uuringutesse;
   
 • Viidi läbi 60 seminari ja koolituskursust Eesti, Ahvenamaa ja Gotlandi spetsialistidele, hooneomanikele ja muudele huvilistele. Kursuste läbiviimine koostöös Ehitusala OÜ-ga;
   
 • Loodi kolm õppefilmi koostöös MTÜ-ga Reval Photo&Video
  •  „Puidu putukakahjustused“
  • „Puidu seenkahjustused“ filmi link
  • „Puidu seen- ja putukakahjustuste töötlusmeetodid hoonetes“
    
 • Arendati edasi Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri uurimis- ja nõustamiskeskust.

 

 • Avati Eesti Vabaõhumuuseumis püsinäitus Puit ja selle säilitamine muuseumides.
 • 24-27. aprillil 2013 korraldati Tartus konverents „2nd International Conference on Biodeterioration of Wood and Wood Products BWWP 2013“

 

 • Anti välja BWWP 2013 Programme and Abstract Book. Väljaandja Estonian University of Life Sciences, IBBS, FEMS

 • Kirjastati konverentsi BWWP2013 artiklite kogumik kirjastuses Elsevier: International Biodeterioration & Biodegradation: Volume 86, Part B:53-188, jaanuar 2014.

 • Projekti tegevusi kajastati järgmistes artiklites:

 • Jakson, A. 2010. Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje, Meie Maa, 16. november;

 • Simson, K. 2010.  Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje, Maaleht, 16. november;

 • Koppel, N. 2010. Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje, Õhtuleht, 16. november;

 • Gnadenteich, U. 2010. Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje, Postimees, 16. november; 

 • Pikkur, T. 2010. Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje, Eesti Kirik, 16. november;

 • Ruhnu kirikutes algab tuleval aastal puidumardikate tõrje. 2010. http://eestielu.delfi.ee/eesti/elu/ruhnu-kirikutes-algab-jargmine-aasta-putukatorje.d?id=35068645;

 • Maaülikooli uudiskiri

 • Loodi ja hallati projekti kodulehte, www.fabbiproject.eu; projekti koduleht jääb pärast projekti Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA hallata. Kodulehe säilimine tagatakse vähemalt kuni aastani 2020.

 • Avaldati artikkel „Jätkusuutlikud võimalused biokahjustustega puittarindite restaureerimiseks Ruhnu uue kiriku torni näitel“, Muinsuskaitse aastaraamat 2012, autor Kalle Pilt;

 • Avaldati artikkel „Hoonetes puitu kahjustavad putukad“, ajakiri Keskkonnatehnika, 4/13, lk: 20-25. Autorid Kalle Pilt ja Uwe Noldt;

 • Avaldati artikkel „Hallitusseened kui hoonete bioloogilised ohutegurid“, ajakiri Keskkonnatehnika, 3/13, lk: 26-28. Autorid Ave Sadam ja Ene Indermitte;

 • Avaldati artikkel „Sisekliima vastakaid probleeme“, ajakiri Keskkonnatehnika, 2/13, lk: 26-27. Autorid Kalle Pilt ja Marko Teder;

 • Avaldati juhend „Wood-destroying Insects and their Monitoring“, autorid Dr. Uwe Noldt ja Dr Guna Noldt;

 • Koostati Muinsuskaitse eritingimused ja Põhiprojekt „Vormsi Püha Olavi kiriku (arhitektuurimälestis nr 15598) mardikakahjustustega laetalade restaureerimiseks“ Koostas Kalle Pilt, kontrollis Joosep Metslang.

 • Koostati Ruhnu puukiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. Koostasid Joosep Metslang, Marike Laht ja Kalle Pilt;

 • Koostati Ruhnu uue kiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooring, tõrje ning kiriku osaline restaureerimine. Koostasid Joosep Metslang, Marike Laht ja Kalle Pilt;