esteng

Publikatsioonid

 

 • Raamat „Hoonete biokahjustused“, autorid Kurmo Konsa ja Kalle Pilt;

 

 • Seminar Petrozavodskis, ettekannete kogumik „Fungi and beetles in historic timber structures in Northern Europe“, väljaandja The Interreg IV A Project "Fungi and beatles in buildings on islands of Baltic Sea", Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences, The Kizhi state open-air museum of history, architecture and ethnography;

 

 • Kolm õppefilmi: 

                             „Puidu putukakahjustused“

                             "Puidu seenkahjustused“

                             „Puidu seen- ja putukakahjustuste töötlusmeetodid hoonetes“

 

 • Artikkel „Jätkusuutlikud võimalused biokahjustustega puittarindite restaureerimiseks Ruhnu uue kiriku torni näitel“, Muinsuskaitse aastaraamat 2012, autor Kalle Pilt;

 • Artikkel „Hoonetes puitu kahjustavad putukad“, ajakiri Keskkonnatehnika, autorid Kalle Pilt ja Uwe Noldt;

 • Artikkel „Hallitusseened kui hoonete bioloogilised ohutegurid“, ajakiri Keskkonnatehnika, autorid Ave Sadam ja Eve Indermitte;

 • Artikkel „Sisekliima vastakaid probleeme“, ajakiri Keskkonnatehnika, autorid Kalle Pilt ja Marko Teder;

 • Juhend „Wood-destroying Insects and their Monitoring“, autorid Dr. Uwe Noldt ja Dr Guna Noldt;

 • Muinsuskaitse eritingimused ja Põhiprojekt „Vormsi Püha Olavi kiriku (arhitektuurimälestis nr 15598) mardikakahjustustega laetalade restaureerimiseks“ Koostas Kalle Pilt, kontrollis Joosep Metslang.

 • Ruhnu puukiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooringu tegevuskava. Koostasid Joosep Metslang, Marike Laht ja Kalle Pilt;

 • Ruhnu uue kiriku muinsuskaitse eritingimused: mardika-rünnaku monitooring, tõrje ning kiriku osaline restaureerimine. Koostasid Joosep Metslang, Marike Laht ja Kalle Pilt;