esteng

Koolituskursuste tsükkel restaureerimise-renoveerimise spetsialistidele

Viidi läbi neljast kursusest koosnev tsükkel Tallinnas (Eesti Vabaõhumuuseumis Kolu kõrtsis), Saaremaal (Kuressaare Ametikoolis), Hiiumaal (Hiiumaa Ametikoolis) ja Lääne-Virumaal (Käsmu meremuuseumis).

Koolituste teemade jaotus:

 1. Hoonete tehnilise seisukorra hindamine biokahjustuste seisukohast  8 h
  1. Mõisted ja seletused. Kahjustuste liigitus.
  2. Puidu kasutusklassid ja tugevusklassid. Tugevusarvutuste alused.
  3. Hooned – hoonetüübid - kasutamisotstarbed
  4. Ülevaatuse alus / kava. Ülevaatuse korduvus – seisundi dünaamika. Monitooring, monitooringu juhendid.
  5. Ülevaatuste juriidika
  6. Ülevaatuse tulemiste vormistamine / statistika
 2. Puidu seenkahjustused hoonetes. 8 h
  1. Enamlevinud kahjustuste piirkonnad
  2. Põhilised kahjustuste põhjused
  3. Puidu seenkahjustuste üldine kirjeldus – mädaniku liigid
  4. Enamlevinud puitu kahjustavad seened
 3. Puidu mardikakahjustused hoonetes 8 h
  1. Enamlevinud kahjustuste piirkonnad (puidu liigid)
  2. Põhilised kahjustuste põhjused
  3. Puidu mardikakahjustuste üldine kirjeldus – kahjustuste liigid
  4. Enamlevinud puitu kahjustavad mardikad
 4. Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõrje ja esmased taastustööd 8 h
  1. Kahjustuste ennetamine - ehitusfüüsikalised aspektid
  2. Puitkonstruktsioonide seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega
  3. Kahjustuste töötlusmeetodid ja vahendid
  4. Männitõrv kui puidukonservant
  5. Puitkonstruktsioonide tugevdamine, plommimine, proteesimine ja asendamine

Toimunud koolituse kohta saate materjale vaadata ja alla laadida vasakult menüüriba alt valides kirje "Seminaride materjalid" ning sealt edasi "Koolituskursused spetsialistidele 2011-2012".

Koolituse edukalt läbinud inimesed:

Aarne Kann OÜ Restauraatorprojekt
Aarne Rosenstrauch AR Rühma AS
Aarne Vaik Käsmu meremuuseum
Ain Jaanru Comment OÜ
Alan Verbu  puidurestauraator
Andre Aavik Ehituskompakt OÜ
Andres Järvan Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ
Andres Talk DP Projektbüroo
Andrus Läll Andren Ehitus OÜ
Anne Kaldam Muinsuskaitseamet 
Anne Nõmmets FIE projekteerimine, omanikujärelevalve
Anton Kaljur Kibestra OÜ
Ants Riim Ores Ehitus OÜ
Arvo Aavik OÜ Ehituskompakt
Aune Mark Eesti Vabaõhumuuseum
Ave Sadam Eesti Mükoloogiauuringute Keskus
Egon Valge Kirando Projekt OÜ
Eili Siraki Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Einar Kaldam FIE
Eino Pihlak Refmek OÜ
Elo Lutsepp Eesti Vabaõhumuuseum
Erja-Liina Raidma Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Heiki Mürk Hiiumaa ametikool
Hendrik Kannel Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Ilmar Pruul As Uuemõisa Invest
Inge Gagarina Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Ingrid Nõmtak  Hiiumaa Ametikooli õpilane 
Jaak Kimmel Muinsuskaitseline- ja omanikujärelevalve FIE
Jaan Jõgi OÜ Arhitektuuribüroo Kapiteel
Jaanis Mets Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Jaanus Mets Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Jane Oja Eesti Mükoloogiauuringute Keskus
Janec Jaaniste Ooden OÜ
Janek Vapper Kehte OÜ
Juhan Helmar torumees
Jüri Pärn Hiiumaa Militaarajalooselts MTÜ
Kadi Karine  Eesti Vabaõhumuuseum
Kaido Torim  puidurestauraator
Kaire Koitne Keila LV arhitekt
Kalju Remmelg ettevõtja
Kalle Pilt Eesti Maaülikool
Katre Nõmmerga Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Katrin Lember Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Kristi Ristmägi Hiiumaa ametikool
Kristiina Frolova Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Kuldar Põder Inkuta Ehitus OÜ
Küllike Reimaa Reimaaprojekt OÜ
Lembit Vainumäe LeVa AS juhataja
Maarika Leis-Aste Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Mait-Väinu Sooäär Luha Invest OÜ; ehitiste omanikujärelvalve
Mare Tael KAR grupp, konservaator
Mare Tammoja Harju Arhitektuuribüroo OÜ
Margus Ruusmaa Hansa Restauraator OÜ
Marianne Ruus  lepingulised tööd
Marike Laht Eesti Vabaõhumuuseum
Marko Šukis Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Mati Lepna Hiiumaa ametikool
Mati Tekkel Comment OÜ
Meelis Pääro Armel Haldus OÜ
Mehis Kallas AS Saare Erek
Merike Leib Rehnut OÜ
Merle Junolainen OÜ Restauraatorprojekt
Mikk Paadik Ehitus
Monika Kopp Hansa Restauraator OÜ
Nele Ruusmaa Hansa Restauraator OÜ
Niidy Maalinn Mainhouse OÜ
Peeter Arikas  Kuressaare Ametikool
Pille Turovski EKA
Raido Raidla  Raidora Grupp OÜ
Raili Uustalu R&U Maastikubüroo OÜ
Rein Jürimäe Haasoja OÜ
Revo-Kaur Kreegi Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Ruth Metsaots Kuuvihmavari OÜ
Sulev Lepp AS Oma Ehitaja
Sulev Pesur Hiiumaa ametikool, restaureerimine
Tarmo Piipuu AS Saare Erek
Tiiu Kesküla FIE arhitekt
Timo Ligi General Invest OÜ
Toivo Maripuu OÜ Valjala Ehitus
Toivo Rikko As Saare Erek
Toomas Mäeväli Mäeväli Orelitöökoda OÜ
Toomas Niit Kibestra OÜ
Toomas Suuster TTT Veod AS
Toomas Vikerpuur insener
Tõnu Üksik pensionär
Uko Oja Haasoja OÜ
Urmas Liit Hiiumaa Muuseum, konservaator
Urmas Tuberg puitkonstruktsioonid, laevad
Urve Rukki FIE
Vaike Pungas Etik OÜ
Vello Maripuu Toode AS Hiiumaa müügijuht
Viljar Kesküla  Vilcon OÜ
Väino Idnurm EhitisEnnistaja
Ülle Rammul Hiiumaa ametikool, restaureerimine