esteng

Seminarid Tartus 4. märtsil ja Tallinnas 10. märtsil 2011

Üldinformatsioon:

  • Seminarid toimusid Tartus, Eesti Maaülikoolis ja Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumis

 

Seminaride sihtgrupp:

Hoonetele ekspertiise teostavad spetsialistid

Hoonete restaureerimise ja renoveerimise spetsialistid

Muinsuskaitsetöötajad

Hooneomanikud ja -haldajad

Muud huvilised

 

Seminaridel käsitletud teemad:

Projekt FaBBi tutvustus, edaspidised tegevused ja koolitused projekti raames

Puidu seenkahjustused hoonetes

Puidu mardikakahjustused hoonetes

Seen- ja mardikakahjususega hoonete ülevaatuseks kasutatavad seadmed

Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõkestamise võimalused