esteng

Teostatud hangete ajalugu

Õppefilmide pakkumiskutse

Endise Liberty suvemõisa hoonete Egbert’i, Egon’i ja Vana-Lyberty restaureerimise/rekonstrueerimise projekteerimine

Üle vaadatavate hoonete ja monitooringu teostavate isikute leidmine

Hot-wire anduriga anemomeeter

Puidu niiskusesisalduse mõõtja ja universaalne temperatuuri-/ hügromeeter

Nõel-meetodiga puidu kõvaduse ja tiheduse määramise seade

Ultraheliseade ja mõõtmisotsikud

Seen- ja mardikakahjustuste labori sisseseade ostu riigihange

Temperatuuri ja niiskuse loger

Termokaamera

Õhuanalüsaatorid

Labori- ja kontoriruumide rentimine

Pakkumiskutse projekti FaBBi koolituste läbiviimiseks

Vormsi Püha Olavi kiriku mardikakahjustusega laetalade restaureerimine

Ruhnu kivikiriku torni osalise tugevdamise projekteerimine

Pakkumiskutse Reomäe Apostel Andrease kiriku altariruumi tõrje- ja ehitustöödele

Ruhnu kivikiriku puitkonstruktsioonide ja -detailide mardikakahjustuste tõrje ja torni tugevdustööd - Riigihange