esteng

Üle vaadatavate hoonete ja monitooringut teostavate isikute leidmine

Nagu projekti tutvustusest näha on  projekti eesmärkideks muuhulgas puithoonete või hoonete puitosade biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustuste) uuringud, monitooringud ja esmaste keskkonnasõbralike tõrjemeetodite väljatöötamine kahjustuse leviku peatamiseks. Kokku on plaanis uurida 107 hoonet, mis paiknevad Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Vormsil, Kihnus, Ruhnus, Pärnumaal (Häädemeeste, Tahkuranna, Tõstamaa ja Varbla vallad), Läänemaal (Noarootsi ja Ridala vallad ning Harjumaal (Jõelähtme, Kuusalu ja Paldiski vallad). Hooned on jagatud nelja gruppi: 1.kirikud; 2.rehemajad; 3.vabaõhumuuseumide hooned ja 4.puidust põhikonstruktsiooniga elamud. Esimese grupi hooned oleme koostöös Pühakodade programmiga juba valinud ja neljanda grupi hooned valitakse jooksvalt töö käigus. Seega ootame Teie soovitusi ülevaadatavate rehemajade ja vabaõhumuuseumide hoonete kohta.

Kui hooned leitud, on plaanis leida igasse piirkonda ka isikud, kes teavad ja tunnevad antud piirkonna hooneid ning kes hakkaks meie juhendamisel teostama osades valitud hoonetes regulaarselt monitooringut. Hetkel on plaanis leida Saaremaale, Muhu saarele, Hiiumaale, Vormsile, Kihnu, Ruhnu ja Läänemaale 1 inimene igasse piirkonda (Saaremaa ja Muhu jagame kahe inimese vahel) ning Pärnumaale ja Harjumaale 2 inimest. Need võiksid olla kohalikud ehituseksperdid, renoveerijad, restaureerijaid jne - inimesed, kellel on huvi, aega, õpihimu, oskusi ja kogemusi puithoonetega ning kes oskaks natuke ka inglise keelt. Nende ülesanneteks oleks osaleda meie tasuta koolitustel ning hiljem teostada monitooringut ja hoonete esmast ülevaatust. Lisaks peaksid need inimesed olema usaldusväärsed ja kohusetundlikud.Valitud isikud kutsutakse kõikidele asjakohastele koolitustele, millest esimene on 13-15.aprill Eesti Vabaõhumuuseumis. Seega ootame Teie soovitusi loetletud piirkondadesse inimeste leidmiseks, kellel oleksid vajalikud eeldused saamaks hoonetes levivate puidu seen- ja mardikakahjustuste spetsialistideks.

       

        Nii hoonete kui inimeste leidmiseks oleme võtnud endale tähtajaks 31.märts 2011, seega on teema kuum ja ootame tagasisidet nii kiiresti kui võimalik mailiaadressile info@fabbiproject.eu.  

 

Rohkem infot projekti kohta leiate kodulehelt www.fabbiproject.eu

 

Meeldivat koostööd oodates,

Kalle Pilt

FaBBi projektijuht