esteng

Pakkumiskutse projekti FaBBi koolituste läbiviimiseks

Üldsätted:

 1. Hankija on Eesti Vabaõhumuuseum, aadressiga Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn.
 2. Pakkumise tähtajaks on 13. juuni 2011 kell 12.00.
 3. Pakkumine saata e-posti aadressile info@fabbiproject.eu
 4. Maksumus palun välja tuua tervikhinnana. Hind peab olema lõplik, lisatööde maksumus ei ole projektis aktsepteeritud.
 5. Võimaldatakse pakkumise võitja logo ja/või nime reklaam kodulehel.

 

Ootame Teie ettevõttelt pakkumist alljärgnevatele teenustele:

 1. organiseerima Lisas 1 toodud koolituskursused;
 2. tegema kõik selleks, et tagada soovitud keskmise osavõtjate arv kursusel (teostama reklaamid ja/või teavitused sihtrühmani jõudmiseks);
 3. tasuma lektoritasud väljastpoolt kutsutud lektoritele (4 tundi koolituspäeva kohta, põhiliselt Eesti kõrgkoolide ja kutsehariduskeskuste õppejõud) ülejäänud keskmiselt 4 h sisustavad projekti partnerite esindajad tasuta;
 4. organiseerima ja tasuma kohvipausid ja kerge lõuna (supp, ühepajatoit vms.);
 5. organiseerima ja tasuma ruumide kasutamise (v.a Tallinnas), soovitatavalt kasutada ruume (ajaloolistes) puithoonetes.

 

Küsimused pakkumise tegemiseks palun esitada kirjalikult alltoodud e-posti aadressil.

 

Teie pakkumisi ootama jäädes

Kalle Pilt

FaBBi projektijuht

info@fabbiproject.eu

 

 

Lisa 1

Koolituskursuste loetelu ja tingimused

 

Koolituskursuste sari spetsialistidele

16 kursust igal keskmiselt 40 osalejat.

Sihtgrupp: spetsialistid (restaureerijad, renoveerijad, ehitusettevõtete töötajad, puidutööde teostajad).

Koht: kursused viiakse läbi Tallinnas (Eesti Vabaõhumuuseumi ruumes), Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal või Virumaal. Igas kohas viiakse läbi neljast kursusest koosnev tsükkel. Soovitatavalt kasutada ruume (ajaloolistes) puithoonetes.

Aeg: kursuste läbiviimise aeg september 2011 – detsember 2012.

 

 1. Hoonete tehnilise seisukorra hindamine biokahjustuste seisukohast 1 päev 8 h.
 2. Puidu seenkahjustused hoonetes. 1 päev 8 h.
 3. Puidu mardikakahjustused hoonetes 1 päev 8 h.
 4. Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõrje ja esmased taastustööd 1 päev 8 h.

 

Koolituskursuste sari majaomanikele-kasutajatele

20 kursust igal keskmiselt 60 osalejat.

Sihtgrupp: majaomanikud-kasutajad.

Koht: kursused viiakse läbi Tallinnas (Eesti Vabaõhumuuseumi ruumes), Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal ja Virumaal. Igas kohas viiakse läbi neljast kursusest koosnev tsükkel. Soovitatavalt kasutada ruume (ajaloolistes) puithoonetes.

Aeg: kursuste läbiviimise aeg september 2011 – detsember 2012.

 

 1. Hoonete puitosade ülevaatus ja hooldus 1 päev 8 h.
 2. Puidu seenkahjustused hoonetes. 1 päev 8 h.
 3. Puidu mardikakahjustused hoonetes 1 päev 8 h.
 4. Puidu seen- ja mardikakahjustuste tõrje ja esmased taastustööd 1 päev 8 h.

 

Lisainformatsioon:

Koolituse täpse ajakava koostab projekti meeskond, lektorite valik kooskõlastatakse projekti meeskonnaga.

 

Kursuse esialgne päevakava:

09.30 -10.00 kogunemine

10.00 – 11.30 esimesed kaks õppetundi

11.30 – 11.45 kohvipaus (kohvi + puuvili)

11.45 – 13.15 Teised kaks õppetundi

13.15 – 14.15 lõuna (katlasupp või ühepajatoit)

14.15 – 15.45 Kolmandad kaks õppetundi

15. 45 – 16.00 kohvipaus (kohvi + küpsis)

16.00 – 17.30 neljandad kaks õppetundi