esteng

Pakkumiskutse Reomäe Apostel Andrease kiriku altariruumi tõrje- ja ehitustöödele

Üldsätted:

 • Hankijaks on Eesti Maaülikool aadressiga Kreutzwaldi 1, Tartu;
 • Pakkumise tähtajaks on 1. märts 2012 kell 12.00;
 • Pakkumine saata e-posti aadressile piret.meesak@fabbiproject.eu;
 • Maksumuses palume välja tuua eraldi isoleerimis-, tõrje- ja taastustööd. Hind  peab olema lõplik, lisatööde maksumus ei ole aktsepteeritud;
 • Objekti aadress on Reo küla, Pihtla vald, Saaremaa.

Ootame Teie ettevõttelt pakkumist töödele Reomäe Apostel Andrease kiriku altariruumi põrandale pindalaga ca 20 m2:

 • Muinsuskaitse all olevate ikoonide isoleerimine;
 • Tööpiirkonna isoleerimine;
 • Ikooniseina toestus ja kahjustunud altaripõranda avamine ning majavammiga kahjustunud materjalide utiliseerimine;
 • Tõrjetööde teostamine;
 • Põranda taastus;
 • Viimistlus sarnaselt olemasoleva põrandaga.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Garantii töödeldud pindadele peab olema vähemalt 15 aastat. Garantii peab kehtima töödeldud pindadele puitu lagundavate seente ja mardikakahjustuste kohta;
 • Ehitustöödel peab olema kasutatud ajas kestvaid lahendusi ja tasemel viimistlusmaterjale.

 

Tingimuseks pakkumuse esitajale on alljärgnevate registreeringute olemasolu:

 • Muinsuskaitseseaduse § 36-le vastavad tegevusload ( Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi objektil inseneriuuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve);
 • Ehitusseadusele vastav MTR registreering ehitamine;
 • Biotsiidiseadusele vastav MTR registreering kahjuritõrje.

 

 

                 Teie pakkumisi ootama jäädes,

 

Piret Meesak

Assistent

Projekt FaBBi

Eesti Maaülikool

Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu

Piret.meesak@fabbiproject.eu